2023 Terugblik

Minuten muziek: 37,053

Best beluisterde artiesten: 1. Bear McCreary 2. Måneskin 3. Lost Frequencies 4. Hozier 5. The Black Keys.

Best beluisterde genres: Pop, Rock, Alternative, Worldwide, Dance. 

Meest gelikete foto op sociale media: Deze dame die ik tekende voor het #tekenuurtje. Ze kreeg maar liefst 122 likes.

 

Boeken die ik heb gelezen: 4 boeken uitgelezen, 2 boeken nog aan het lezen, en 3 boeken op de to-read lijst.

Beste boek gelezen dit jaar: ‘Het Kaartenhuis’ van Katy Hays had wel en spannende toon door het hele boek en een einde die ik niet zag aankomen. Nou ben ik op gebied van thrillers geen echte kenner ondanks dat ik de Da Vinci Code reeks en De Millennium boeken graag lees. Heb ‘De schreeuw van de zeearend’ ook gelezen maar vond deze minder boeiend. Wat betreft zelfhulp/real-life boeken heeft ‘Gek van mezelf’ van Alwin Ritstier (@vetgezellig) een goede indruk achtergelaten. Voor mij is het thema ‘leven met angsten’ ontzettend herkenbaar en heb dus ook best veel van dit boek opgestoken. 

Aantal films gezien: Tussen de 20 en 25. Denk ik. Ik zal in 2024 beter bijhouden welke. 

Series gekeken: The wheel of time S2, The Witcher S3, Lupin S3, Da Vinci’s Demons S1-2, The Vampire diaries S1-2, Gilmore Girls (voor het eerst gezien!), The Last Kingdom S1, Loki S2, 

Geld verdiend met mijn werk: Iets minder dan €4.950,-. Wanneer je daar de belastingen, uitgaven voor het bedrijf en vaste lasten (Telefoon abonnement, Patreon, Adobe pakket, bankkosten, hosting etc.) van af haalt blijft er ongeveer €1.850,- over. Voor je beeldvorming, een gemiddeld inkomen voor een voltijd baan in NL ligt tussen de €24.000,- en €40.000,- per jaar. 

Favoriete dingen die ik heb gemaakt: *scroll door foto’s in haar telefoon* Wat er voor mij uit springt zijn de fruit/citrus tekeningen. Het was een andere manier van werken die ik wilde proberen en wat mij heel erg beviel. Dit jaar heb ik geen nieuwe producten gemaakt omdat, zoals bij zovelen, de verkoop dit jaar enorm terugliep. 

Lekkerste baksel(s): In maart maakte Richard en ik voor 80 personen karamel-zeezout brownies. Een monsterklus maar oh wat waren ze lekker. In augustus bakte ik een hele lading bagels die, al zeg ik het zelf, best lekker waren en in december maakte ik Vanillekipferl. Ontzettende lekkere halve maan koekjes! 

Beste citaat: Een quote uit Da vinci’s demons die ik erg toepasselijk vind de laatste tijd ‘Hel bestaat wanneer het kwaad in de wereld groter is dan ons geloof dat we het kunnen overwinnen.’ 

Schetsboeken gevuld: 2

Artiesten die ik dit jaar ben gaan bewonderen: Kris Vardanega (@littletinyegg), Roxy van Bemmel (@whatsaroxy), Linda Toolsema (@lindatoolsema), Kim Olyslager (@kimolyslager), @tmlnkv.

Beste beslissing: Om mij dit jaar te focussen op dat wat goed voelt inplaats van te concentreren op dat wat ik denk dat goed zou moeten voelen.

Shitste dag: Ik heb geen moment gedacht ’dit is echt de slechtste dag ever’. Ja, de eerste paar maanden van 2023 waren op z’n zachts gezegd ‘rottig’ vanwege ziekte in de familie en mentaal/fysiek ging ik weer achteruit. De stress en de impact van deze periode is door heel het jaar voelbaar geweest en ik ben nu pas weer een beetje aan het ‘landen’. Richard heeft ook nog een keer ‘s nachts een bezoek moeten brengen aan de eerste hulp. Bleek achteraf mee te vallen maar dat moment en de dagen daarna waren behoorlijk heftig. Dit jaar bleek een hele uitdaging, zullen we het daar bij laten?

Momenten waarop ik me zo gelukkig voelde dat ik kon barsten: Ik kan geen specifiek moment benoemen. Vaak ervaar ik kleine veranderingen die mij enorm opvallen zoals uitgerust wakker worden na een lange periode van slaap te kort als een gelukje. Of de dag beginnen met een paniekaanval (zonder aanleiding) maar het in mijn eentje kunnen oplossen. Dat zijn geen momenten waarop ik denk ‘Oh wat ben ik gelukkig!’ maar wel momenten waarvan ik bewust denk ‘he, hier zit vooruitgang in want dit ging voorheen een heel stuk slechter’. 

Beste aankoop: Kleding van Lucy & Yak. Non spon, ben gewoon oprecht gek op dit merk en heb dit jaar een aantal leuke kleding stukken kunnen kopen. 

2023 in het kort

Januari – Februari – Maart / Onbewust zijn er veel konijnen getekend in het jaar van het konijn! In Februari probeerde ik een aantal opdrachten uit het boek ‘The 30-Day Sketchbook Project’ van Minnie Small  en in maart deed ik weer mee aan een online tekensessie van Odd Orange.

April – Mei – Juni / Mijn eerste poging om met mixed media te werken. Dit betekend dat je twee/drie soorten art supplies gebruikt voor 1 tekening. Ik maak het liefste gebruik van aquarelverf in combinatie met kleurpotlood. Ik mocht dit jaar verschillende geboortekaartjes ontwerpen waaronder dit persoonlijke kaartje voor Reza. In Juni heb ik een hele reeks bloemen geschilderd met aquarel voor nieuwe kaarten maar die zijn helaas nooit gerealiseerd. Misschien dat ik er in 2024 alsnog wat mee ga ontwerpen.

Juli – Augustus – September / Ik volg Emily Thatcher op instagram en leerde via haar de ‘Animal Adventures Week’ kennen. Dit is een teken challenge met teken opdrachten voor een week in Juli. Augustus stond in het teken van mijn 30e verjaardag en in september werd dit fijne huisportret cadeau gegeven. Deze opdracht was zeer leuk om te mogen maken!

Oktober – November – December / Ik deed mee aan het tekenuurtje in week 39 en maakte in November de konijnen voor de Advent Challenge in December. Midden December heb ik meegedaan met een online tekenen sessie van Sarah Dyer. We tekende gebouwen uit de Gaza streek en kregen 15 tot 20 min. per tekening om te schetsen. Om mee te doen gaf je een donatie (zelf te bepalen hoeveel) en de opbrengst van de donaties is gegaan naar Artsen zonder Grenzen en Rivers of Mercy – Aid for Gaza. In totaal hebben we een kleine 1663,20 opgehaald.

Minutes music: 37,053

Top musical artists: 1. Bear McCreary 2. Måneskin 3. Lost Frequencies 4. Hozier 5. The Black Keys.

Top Genres: Pop, Rock, Alternative, Worldwide, Dance. 

Most liked photo on social media: this lady that I drew for the #tekenuurtje. She got 122 likes.

 

Books that I have read: 4 books finished, 2 books still reading and 3 books on the to-read list.

Best book read this year: The Cloisters: A Novel by Katy Hays had and exciting tone throughout the book and an end that I didn’t see coming. I also read “The Girl in the Eagle’s Talons” but found it less fascinating.

Seen number of films: between 20 and 25. I think. In 2024 I will keep track of which.

Series watched: The Wheel of Time S2, The Witcher S3, Lupin S3, Da Vinci’s Demons S1-2, The Vampire Diaries S1-2, Gilmore Girls (seen for the first time!), The Last Kingdom S1, Loki S2,

Money earned with my work: slightly less than € 4,950. If you take off the taxes, expenditure for the company and fixed costs (telephone subscription, Patreon, Adobe package, bank costs, hosting etc.), about € 1,850 remains. For some context: an average income for a full-time job in the Netherlands is between € 24,000 and € 40,000 per year.

Favorite things I have made: * scroll through photos in her phone * what stands out for me are the fruit/citrus drawings. It was another way of working that I wanted to try and what I really liked. This year I have not made any new products because, as with so many, the sale was enormously returned this year.

Tastiest baked good(s): In March Richard and I made caramel-sea salt brownies for 80 people. A monster job but oh how nice they turned out. In August I baked a whole load of bagels that, if I say so myself, were quite tasty and in December I made Vanillekipferl. Tasty half -moon cookies!

Best quote: A quote from Da Vinci’s demons that I find very appropriate lately “Hell happens when the evil of this world exceeds our belief that we can conquer it.”

Sketchbooks filled: 2

Artists I started admiring this year: Kris Vardanega (@littletinyegg), Roxy van Bemmel (@whatsaroxy), Linda Toolsema (@lindatoolsema), Kim Olyslager (@kimolyslager), @tmlnkv.

Dear decision: To focus on what really feels good to me instead of what I think should feel good for me.

Shitest day: I can’t pick out a specific day were I thought ‘This must be the worst day ever”. The first few months of 2023 were harsh  due to illness in the family and my mental and physical health crashing (to me it felt like that). The stress and the physical impact of this period I’ve felt throughout the year and I am only now finding my feet again. Also one night Richard drove himself to the first aid at night. It turned out to be nothing too serious but that moment and the following days were quite intense. This year it turned out to be quite a challenge on itself.

Moments when I felt so happy that I could burst: I can’t remember a specific moment. I often experience small feelings of happiness like waking up and feeling well rested for the first time in months. Or if my day started with a massive panic attack (for no reason) and I’m able to solve it on my own. Those are not moments when I think “Oh how happy I am!” But moments that I truly feel “Well, this is progress because this used to feel a whole lot worse”.

Best purchase: Clothing from Lucy & Yak. Non Spon, I just sincerely love this brand and this year I was able to buy some nice pieces.

2023 in pictures

January – February – March / Unconsciously, I have been drawing many rabbits in the year of the rabbit! In February I tried a few assignments from the book ‘The 30-Day Sketchbook Project’ from Minnie Small and in March I participated again in an online drawing session given by Odd Orange.

April – May – June / My first attempt to work with Mixed Media. This means that you use two or three types of art supplies for 1 drawing. I prefer to use watercolor paint in combination with colored pencil. This year I was asked to design various birth announcements, including this personal card for Reza. In June I painted a whole series of flowers with aquarel for new cards, but unfortunately they were never realized. Maybe I will still design something with these flowers in 2024.

July – August – September / I follow Emily Thatcher on Instagram and got to know the ‘Animal Adventures Week’ because of her. This is a drawing challenge with prompts for a week in July. Augustus was dominated by my 30th birthday and in September I painted this house portraid and this was gifted to it’s new owners.

October – November – December / I participated in the #tekenuurtje in week 39 and made the rabbits for the Advent Challenge in November for December. Mid -December I participated in an online drawing session given by Sarah Dyer. We drew buildings from the Gaza region and had 15 to 20 minutes per drawing to sketch. To participate, you give a donation (you determine how much) and the proceeds from the donations went to Doctors Without Borders and Rivers of Mercy – Aid for Gaza. In total we raised just under € 1663.20.

Countries visited: Belgium
Airplane flights: none
Most liked photo on social media: Draw This In Your Styl for Paloma the peach.

Hours of music: 27,964 min / 466 hours
Top 5 most played genres: Hip-Hop, Pop, Alternative, Dance, R&B & Soul.
Most played song: Just A Kiss (Muah) – Enisa
Song I had in my head most often: The Contours – Do You Love Me

Number of books read: Have not finished a book this year. oops!

Some series I’ve seen this year: Rings of Power, House of The Dragon, Mayans MC, Vampire Diaries (started again), Peaky Blinders, Wednesday, Somebody feed Phil, Stranger Things, Moon Knight, Willow, The Wither Blood Origin,

Favorite series(s):
Rings of Power & House of the Dragon.

Some new movies I’ve seen this year:
Enola Holmes 2, Jingle All the Way, Pinocchio, Wonder woman 1988, Encanto, Red Panda, Christmas Prince, Shang-Chi and The legend of The Ten Rings, Hocus Pocus 1+2,

Favorite Thing(s) I’ve Made:
The facade illustrations for LOTS Coffee & Brunch club is number 1. In second place is the portrait I made of Duke the boxer. All pet portraits deserve a special place. Actually, I’m a little proud of all the works I’ve been able to make this year!

Best quote: I came across this one sometime in November and it is so appropriate ‘Anxiety overestimates the threat and underestimates your ability to deal with it’.

Sketchbooks filled: 2.3? I have no idea… I am currently working in 6 different sketchbooks. Maybe I should make it a challenge to fill 1 within an x number of days. Good idea? Let me know!

How many new products made: Embroidered pendants (10), new postcards (8), felt Christmas ornaments (10).

Artists I’ve come to admire this year: Chris Hong (@chrishongart), Katie Mai (@bykatiemai), Ashleigh King (@ashleighkingart), Jessica Karpishin (@jess.karp), Sarah ‘Satsch’ @studiosatsch).

Favorite Medium of the Year:
Pencil. Both color and graphite pencils.

Favorite Color of the Year:
Sea green.

Challenges Completed:
2. Peachtober & Advent challenge.

Best date: We’ve done so much again (luckily!). But my fondest memory is going to a shopping evening with Richard and leisurely shopping for a gift for my mother (scored a new scarf for myself!) and then rewarded ourselves with MC Donald’s. Such a simple thing but I had the best time.

Shit Day: Sometime in October. December as a month was definitely not easy either. I probably planned way too much in advance and of course the month is already busy with all the social obligations. Lesson learned for next year; plan less in advance in December!

Moments when I felt so happy I could burst:
Small car rides in the summer, picking up fresh cherries. Being able to go to birthdays and parties again. And meet Sunny the puppy!

Moments I’m proud of: First time at markets! That was quite a win. And seeing my work on the coffee cups at LOTS and actually being able to hold it. Oh and my tiktok video that was broadcasted on national TV! At the beginning of this year I made an illustration to draw attention to the war in Ukraine. The proceeds of this illustration (the work has been auctioned) went to Giro 555.

Best Purchase: My New Lucy & Yak Garments! In the summer I bought my first boiler suit and in December the first dungarees. With my height (185cm) and larger size it is quite difficult to find something suitable.

2022 in pictures

January / Trying something new by making comics. The mini sketchbook was also a hit! I made these mini books from scraps of sketch paper. 2022 is the year of the tiger so I made this new sticker!

February / My entry for a ‘draw this in your style’ challenge hosted by Sophie McPike. I also joined the ‘Drawing sessions’ given by @oddorangestationary for the first time. At the end of February I got a real taste for making animal portraits.

March / The sunflower field I made to draw attention to the situation in Ukraine. Trying out new ink! Drawing sketches in my journal. I was ready for spring!

April / I asked on instagram ‘what should I draw?’ And then someone responded with mushroom fairy. I have developed this further. I also made new flyers based on my toolbox. At the end of April I bought micron pens in Vincent van Gogh theme. I made these flowers based on his work.

May / I participated again in a ‘Drawing Session’ where people were the theme. The beautiful portrait of Duke the boxer! And this month, for the first time, I was able to experience a bit of what a market entails.

June / I was allowed to make a beautiful illustration of their building for LOTS in Arnhem. I made embroidered pendants for the first time and had my first makers market at Beum at the end of the month!

July / This month we had a holiday and I tried out my new gouache paint! I also tried to keep a ‘messy sketchbook’ and was allowed to make a nice personal illustration for a family expansion.

August / The month in which it is my birthday and for which I made a beautiful illustration, with cake of course. Was allowed to illustrate a beautiful house and sketched a lot.

September / I caught pumpkin fever early on and prepared for Peachtober.

October / Participated in the Peachtober challenge. Drawing session 7 ‘animals’ and visited Arnhem.

November / Exciting moment because the Christmas cards are on sale again and I got to let my card mill shine at Everything Sweet. Also prepare a little bit for the Advent challenge.

December / Alles stond in het teken van de Kerst fair bij Wilgenhart. Voorbereiden en de dag zelf was ijskoud maar wel gezellig! Ook meegedaan met de Advent Challenge en maakte een mooie laatste illustratie voor de kerst.  

Bezochte landen: België
Vliegtuigvluchten: geen
Meest gelikete foto op social media: Draw This In Your Style van Paloma the peach.

Uren muziek: 27.964 min / 466 uur
Top 5 meest gespeelde genres: Hip-Hop, Pop, Alternative, Dance, R&B & Soul.
Meest afgespeelde nummer: Just A Kiss (Muah) – Enisa
Liedje dat ik het vaakst in mijn hoofd had: The Contours – Do You Love Me

Aantal gelezen boeken: Heb geen een boek uitgelezen dit jaar. Oeps!

Enkele series die ik dit jaar heb gezien: Rings of Power, House of The Dragon, Mayans MC, Vampire Diaries (opnieuw begonnen), Peaky Blinders, Wednesday, Somebody feed Phil, Stranger Things, Moon Knight, Willow, The Wither Blood Origin, 

Favoriete serie(s):
Rings of Power & House of the Dragon. 

Enkele nieuwe films die ik dit jaar heb gezien:
Enola Holmes 2, Jingle All the Way, Pinokkio, Wonder woman 1988, Encanto, Red Panda, Christmas Prince, Shang-Chi and The legend of The Ten Rings, Hocus Pocus 1+2, 

Favoriete ding(en) die ik heb gemaakt:
De gevel illustraties voor LOTS Coffee & Brunch club staat op nr 1. Op de tweede plaats staat toch wel het portret dat ik maakte van Duke de boxer. Alle huisdier portretten verdienen een speciaal plekje. Eigenlijk ben ik wel een beetje trots op alle werken die ik dit jaar heb mogen maken! 

Beste quote: Ik kwam deze ergens in November tegen en is zo toepasselijk ‘Anxiety overestimates the threat and underestimates your ability to deal with it’. 

Schetsboeken gevuld: 2,3? Ik heb geen idee… Ik werk momenteel in 6 verschillende schetsboeken. Misschien moest ik er maar eens een challenge van maken om er 1 te vullen binnen een x aantal dagen. Goed idee? Let me know! 

Hoeveel nieuwe producten gemaakt: Geborduurde hangers (10), nieuwe ansichtkaarten (8) , kerst ornamenten van vilt (10). 

Kunstenaars die ik dit jaar ben gaan bewonderen: Chris Hong (@chrishongart), Katie Mai (@bykatiemai), Ashleigh King (@ashleighkingart), Jessica Karpishin (@jess.karp), Sarah ’Satsch’ @studiosatsch). 

Favoriete medium van het jaar:
Potlood. Zowel kleur als grafiet potloden. 

Favoriete kleur van het jaar:
Zeegroen.

Challenges afgerond:
2. Peachtober & Advent challenge.

Beste date:
We hebben zo veel weer gedaan (gelukkig!). Maar mijn fijnste herinnering is naar een koopavond gaan met Richard en relaxed winkelen voor een cadeau voor mijn moeder (nieuwe sjaal gescoord voor mijzelf!) en daarna ons zelf beloond met MC Donald’s. Zo iets simpels maar ik had de beste tijd. 

Shitste dag:
Ergens in Oktober. December als een maand viel ook absoluut niet mee. Ik heb waarschijnlijk veel te veel vooraf ingepland en de maand is natuurlijk al druk met alle sociale verplichtingen. Wijze les voor volgend jaar; in december minder vooraf inplannen! 

Momenten dat ik me zo gelukkig voelde dat ik kon barsten:
Kleine auto ritjes in de zomer, verse kersen halen. Weer naar verjaardagen en feestjes kunnen gaan. En Sunny de pup ontmoeten! 

Momenten waar ik trots op ben: Voor het eerst op markten gestaan! Dat was wel een hele overwinning. En mijn werk terug te zien op de koffiebekers bij LOTS en daadwerkelijk vast kunnen houden. Oh en mijn tiktok filmpje die op de nationale TV is uitgezonden! Ik maakte begin dit jaar een illustratie om aandacht te vragen voor de oorlog in Oekraïne. De opbrengst van deze illustratie (het werk is geveild) ging naar Giro 555. 

Beste aankoop: Mijn nieuwe kledingstukken van Lucy & Yak! In de zomer kocht ik mijn eerste boiler suit en in december de eerste tuinbroek. Met mijn lengte (185cm) en grotere maat is het best moeilijk om iets passends te vinden. 

2022 in pictures

Januari / Iets nieuws proberen door het maken van comics. Ook het mini schetsboekje was een hit! Ik maakte deze mini boekjes van restjes schetspapier. 2022 is het jaar van de tijger dus maakte ik deze nieuwe sticker!

Februari / Mijn inzending voor een ‘draw this in your style’ challenge georganiseerd door Sophie McPike. Ik deed ook voor het eerst mee aan de ‘Drawing sessions’ gegeven door @oddorangestationary. Aan het einde van Februari kreeg ik de smaak te pakken met het maken van Dieren portretten.

Maart / De zonnebloem veld die ik maakte om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne. Uitproberen van nieuwe inkt! Schetsend tekenen in mijn journal. Ik was toe aan lente!

April / Ik vroeg op instagram ‘wat zal ik tekenen?’ En toen reageerde iemand met mushroom fairy. Deze heb ik verder uitgewerkt. Ook maakte ik nieuwe flyers gebaseerd op mijn ‘toolbox’. Aan het einde van april kocht ik micron pennen in Vincent van Gogh thema. Ik maakte deze bloemen gebaseerd op zijn werk. 

Mei / Ik deed weer mee met een ‘Drawing Session’ waarbij mensen het thema waren. Het mooie portret van Duke de boxer! En ik heb deze maand voor het eerst een beetje mogen mee maken wat een markt inhoudt. 

Juni / Ik mocht voor LOTS in Arnhem een mooie illustratie maken van hun pand. Ik maakte voor het eerst geborduurde hangers en had aan het einde van de maand mijn eerste makers markt bij Beum! 

Juli / Deze maand hadden we vakantie en probeerden ik mijn nieuwe gouache verf uit! Ook probeerde ik een ‘messy sketchbook’ bij te houden en mocht een mooie persoonlijke illustratie maken voor een gezinsuitbreiding. 

Augustus / De maand waarin ik jarig ben en waar ik een mooie illustratie voor heb gemaakt, met taart uiteraard. Mocht een mooie woning illustreren en schetste er flink op los. 

September / Ik kreeg al vroeg last van pompoenen koorts en bereide me voor op Peachtober. 

Oktober / Meegedaan met de Peachtober challenge. Drawing session 7 ‘animals’ en op bezoek in Arnhem geweest. 

November / Spannend moment want de kerstkaarten zijn weer te koop en ik mocht mijn kaartenmolen laten stralen bij Everything Sweet. Ook kleine beetje voorbereiden op de Advent challenge. 

December / Alles stond in het teken van de Kerst fair bij Wilgenhart. Voorbereiden en de dag zelf was ijskoud maar wel gezellig! Ook meegedaan met de Advent Challenge en maakte een mooie laatste illustratie voor de kerst.  

Visited countries: none
Flights: none
Most liked post on instagram:

Hours of music: 440
Most Played Album/Playlist: “Lofi Girl Favorites”
Most Played Song: Fateful Slumber – Towerz
Song I had stuck in my head: The Contours – Do You Love Me

Number of books read:
I am currently reading ‘Een steekje los’ by Iris ten Haar, ‘Show your work’ Austin klein and ‘Art inc.’ by Lisa Congdon.

Some series I’ve seen this year:
Siren, The Witcher (season 2), AJ and the Queen, Pose, Nadiya bakes, The wheel of time, Lupine, Emily in Paris.

Favorite series(s):
Outlander, The Witcher

Some new movies I’ve seen this year:
Cruella, Peter Rabbit, Jungle River, Die Hard (not new but it’s the first time I saw this movie),

Favorite movie:
The Rescuers in down under.

Favorite thing(s) I’ve made:
If I really have to make a choice, then the pins from last summer are my favorite and the birth announcement that I was allowed to make. That was so cool! When I received the finished card in the mail, that was a moment. The illustration I made for Steinisch at the beginning of this year was also a lot of fun to make. Marloes later sent postcards to me with the image, So cool to see!

Best piece(s) of practical knowledge gained:
Water-based varnish will not work on gouache, take the copyrights of Disney (and all the other big companies) seriously and don’t think ‘oh I can do it just this time’, Put your phone away (from time to time) and printers can’t be trusted .

Sketchbooks filled: 2

How many new products made:
Postcards: 13, stickers: 14, totebags: 3, clay products (pins etc.): 23-25

Artists I’ve come to love:

My three favorites are Sophie McPike (@sophiemcpike), Leigh Ellexson (@leighellexson) and Minnie Small (@minniesmall). Last summer I even became a Patreon of Sophie and I absolutely love her because of her own style. Feminine lines, colorful impressions and challenging compositions. Leigh and Minnie make amazing content for instagram and YouTube and I love watching their vlogs and living as full time artists. Other artists I got to know this year and really appreciate are; Bronagh Lee (@bunti.lee), Mona K. (@ghost_puff), Magali (@magalifranov), Octavia Bromell (@tinkoutsidethebox), Megan Wang (@studiomeggy), Marloes de Vries (@marloesdevee), Fran Meneses (@frannerd), Marloustration (@Marloustration), Valerie Lin (@itsvalerielin), Kristiāna Doroščonoka (@inspiredbykriksis),  Franziska Frahm (@ kaspaara),

Favorite medium of the year:
Clay,  gelly gouache and ink.

Favorite color of the year:
Burned Sienna – Midnight Blue.

Challenges completed:
3. March meet the maker, peachtober and advent challenge.

Best date:
curry friday. Every Friday Richard (my partner) and I made a special curry and it was delicious! Cooking a dish from the country where the F1 race took place was also a fun way to try other dishes.

Shittest day:
In the beginning of 2021 there were still a lot of shitty days. It was only from March that the dark days became less and I now experience more good than bad moments, thankfully. The last day I remember feeling completely emotionally and physically drained was sometime in September. Emotional all day and getting upset by the smallest things. Calling my mother didn’t help and even when Richard was finally home I felt lost and alone and my complete body hurt.

Moments when I felt so happy I could burst:
Sometime in the late summer when we sat on the balcony with music in the evening and I was completely relaxed. And every night on the couch when I can cuddle up to Richard and Cleo (the cat) crawls on my lap.

Best purchase:
A rice cooker! Nothing fancy but really the best purchase.

Questions to me by Instagram followers

In which moment/on which day did you feel most yourself:
I notice that in the evening, when I know that the working day is over, I can really relax and therefore be more myself. The later it gets, the better I feel in my own skin. Quite a shame actually… If I had that same feeling in the morning, it wouldn’t be such a drama to get through some days. My favorite day is Friday and I slightly dislike Sundays.

What was the funniest moment of 2021?
Wauw. Eh, a specific moment? Oh, I remember something! I was doing a window drawing for Halloween and just as Richard was taking a picture of me, the blind fell out of nowhere. And yes, he captured this. The photo may be funnier than the falling roller blind.

Who changed your life in 2021?
Tough question though. I couldn’t name one person, but I do notice that some followers of De IJverige Bij are really becoming a part of me. That certain followers really form a community/’circle of acquaintances’ for me. Fun to experience!

What was your favorite drawing/sketch you made?
My favorite are the robins I made for the Advent Challenge. We also used this image as a Christmas card for friends and family this year.

A recipe you won’t try again.
Classic Borsjtsj. This is a beetroot soup that neither Richard nor I really like.

2021 in pictures

January / Launch of my first stickers. The three magic stickers formed a set and turned out to be one of the best selling products of 2021. For Steinisch I made a custom illustration and I worked on several greeting card designs, including one design with these lemons.
February / First major shop update of the year with three bags and five new greeting cards. I tried to spend a little more time ‘offline’ and made this journal spread. In this month I also made the first sketches for a birth announcement card. 

March / I participated in the ‘march meet the maker’ challenge and shared several things about me and De IJverige Bij. Including my desk in two different situations; at work vs. cleaned up. This month I made some new stickers like this shell and a summer set with a sunflower, straw hat and watering can.

April / We celebrated that the webshop existed one year and therefore had nice discounts in the shop. For Everything Sweet I made labels for their chocolate packaging and I took some skill share classes.

Mei / I became more and more interested in urban sketching and made this image of the Maria Magdalenakerk in Rijen. The sun and moon stickers were personal favorites this month and I made my first clay pins. Portraits of our two cats; Cleo and Cesar.

June / We had a two week holiday which we used to make the office more studio proof. I make the first mini painting pin and I also baked a lot and enjoyed watermelons.

July / The birth announcement card I made came in the mail! A big shop update with lots of pins and a bowl (which really sold within 1 minute, thanks again Kelly!). I made these quick sketches after a tutorial from Sophie McPike through her Patreon.

August / It’s my birthday (month!)  I had discounts in the webshop this entire month to celebrate my birthday with you. Last month I bought gelly gouache and started experimenting with it by painting different fruits. In preparation for Halloween I started sketching and working on Conny de Vleermuis.

September / This month was filled with preparations for peachtober. I made a swatch card with the ink I was going to use to see how much depth I could create with one color. The spooky shop update came online with new cards and pins.

October / Peachtober was a success and I managed to make 27 drawings. Halloween was coming up and I came across a very cute video of a boy and his pumpkin (head). I seized this opportunity to make a nice sketch and baked delicious lemon blueberry muffins.

November / The last shop update of this year with self made Christmas ornaments and three new (Christmas) cards. I spent many hours at my desk and at the end of November I was preparing to participate the Advent Challenge.

December / The advent challenge was super fun and challenging to do! Working with backgrounds for the first time and this way of working is becoming more and more familiar. Of course enjoyed the holidays and even had time to continue with an old hobby.

Bezochte landen: geen
Vliegtuigvluchten: geen
Meest gelikete foto op social media:

Uren muziek: 440
Meest afgespeelde album/afspeellijst: ‘Favorieten van Lofi Girl’
Meest afgespeelde nummer: Fateful Slumber – Towerz
Liedje dat ik het vaakst in mijn hoofd had: The Contours – Do You Love Me

Aantal gelezen boeken:
Momenteel ben ik bezig met ‘Een steekje los’ van Iris ten haar, ‘Show your work’ Austin klein en ‘Art inc.’ door Lisa Congdon.

Enkele series die ik dit jaar heb gezien:
Siren, The Witcher (seizoen 2), AJ and the Queen, Pose, Nadiya bakes, The wheel of time, Lupin,

Favoriete serie(s):
Outlander, The Witcher

Enkele nieuwe films die ik dit jaar heb gezien:
Cruella, Peter Rabbit, Jungle River, Die Hard (niet nieuw maar wel de eerste keer dat ik deze film zag), 

Favoriete film:
De Reddertjes in Kangoeroeland

Favoriete ding(en) die ik heb gemaakt:
Als ik echt een keuze moet maken dan zijn de pins van afgelopen zomer wel favoriet en het geboortekaartje dat ik mocht maken. Dat was gaaf! Toen ik het kaartje met de post mocht ontvangen, dat was wel een momentje. De illustratie die ik begin dit jaar maakte voor Steinisch was ook ontzettend leuk om te maken. Marloes stuurde later ansichtkaarten naar mij met daarop de afbeelding, Zo tof om te zien!

Beste stuk(ken) praktische kennis opgedaan:
Vernis op waterbasis werkt niet op gouache, neem de auteursrechten van Disney (en alle andere grote bedrijven) serieus en denk niet ‘ach het kan wel voor 1 keer’,  Stop je telefoon (van tijd tot tijd) weg en printers zijn niet te vertrouwen.

Schetsboeken gevuld: 2

Hoeveel nieuwe producten gemaakt:
Ansichtkaarten: 13, stickers: 14, totebags: 3, producten gemaakt van klei (pins etc.): 23-25

Kunstenaars waar ik van ben gaan houden:
Mijn drie favorieten zijn Sophie McPike (@sophiemcpike), Leigh Ellexson (@leighellexson) en Minnie Small (@minniesmall). Afgelopen zomer ben ik zelfs Patreon geworden van Sophie en ik vind haar helemaal geweldig vanwege haar eigen stijl. Vrouwelijke lijnen, kleurrijke impressies en uitdagende composities. Leigh en Minnie maken ontzettende mooie content voor instagram en YouTube en ik kijk graag naar hun vlogs en leven als full time artiesten. Andere artiesten die ik dit jaar heb leren kennen en ontzettend waardeer zijn; Bronagh Lee (@bunti.lee), Mona K. (@ghost_puff), Magali (@magalifranov), Octavia Bromell (@tinkoutsidethebox), Megan Wang (@studiomeggy), Marloes de Vries (@marloesdevee), Fran Meneses (@frannerd), Marloustration (@Marloustration), Valerie Lin (@itsvalerielin), Kristiāna Doroščonoka (@inspiredbykriksis),  Franziska Frahm (@ kaspaara),

Favoriete medium van het jaar:
Klei,  gelly gouache en inkt.

Favoriete kleur van het jaar:
Burned Sienna – Midnight blue.

Challenges afgerond:
3. March meet the maker, peachtober en advent challenge.

Beste date:
Curry Friday. Elke vrijdag maakte Richard (mijn partner) en ik een speciale curry en dat was heerlijk! Een gerecht koken uit het land waar de F1 race plaatsvond was ook een leuke manier om andere gerechten te proberen.

Shitste dag:
In het begin van 2021 waren er nog heel veel shitty dagen. Pas vanaf maart werden de donkere dagen iets minder en ervaar ik nu (gelukkig!) meer goeie dan slechte momenten. De laatste dag die ik mij herinner dat ik emotioneel en fysiek compleet leeg gezogen was, was ergens in september. Heel de dag emotioneel en om te kleinste dingen van streek, bellen met mijn moeder hielp niet en zelfs toen Richard eindelijk thuis was, voelde ik verloren en alleen en deed mijn lichaam overal pijn.

Momenten dat ik me zo gelukkig voelde dat ik kon barsten:
Ergens in de nazomer toen we ’s avonds met muziek op het balkon zaten en ik compleet ontspannen was. En elke avond op de bank wanneer ik tegen Richard aan mag hangen en Cleo (de kat) op schoot kuipt.

Beste aankoop:
Een rijstkoker! Hoe degelijk maar wel echt de beste aankoop.

Vragen aan mij door Instagram volgers

In welk moment/op welke dag voelde je, je het meest jezelf:
Ik merk dat ik ’s avonds, wanneer ik weet dat de werkdag er op zit, pas echt kan ontspannen en dus meer mijzelf ben. Hoe later het wordt hoe beter ik in m’n vel zit. Best wel jammer eigenlijk… Als ik dat zelfde gevoel nou ’s ochtends had dan was het niet zo’n drama om sommige dagen door te komen. Favoriete dag is dan ook vrijdag en ik heb een lichtelijke hekel aan zondagen.

Wat was het meest grappigste moment van 2021?
Phoe. Echt een specifiek moment? Oh, ik herinner me iets! Ik was voor Halloween bezig met een raamtekening en net toen Richard een foto maakte van mij, viel uit het niets het rolgordijn naar beneden. En ja, dit heeft hij vastgelegd met een foto. De foto is misschien grappiger dan het vallende rolgordijn.

Wie heeft jouw leven veranderd in 2021?
Heftige vraag wel. Één persoon zou ik niet kunnen benoemen maar ik merk wel dat sommige volgers van De IJverige Bij steeds meer een deel uitmaken van mij. Dat bepaalde volgers voor mij echt een community/‘kennissenkring’ vormen. Leuk om te ervaren!

Wat was jouw favoriete tekening/schets die je hebt gemaakt?
Mijn favoriet zijn denk ik de roodborstjes die ik maakte voor de Advent Challenge. Deze hebben we dit jaar ook gebruikt als kerstkaart voor vrienden en familie.

Een recept wat je niet nog een keer gaat proberen.
Klassieke Borsjtsj. Dit is een bietensoep waar zowel Richard als ik, geen fan van zijn.

2021 in pictures

Januari / Lancering van mijn eerste stickers. De drie magische stickers vormde een set en bleek één van de best verkopende producten van 2021. Voor Steinisch maakte ik een illustratie op maat en ik werkte aan verschillende ontwerpen voor wenskaarten, waaronder deze citroenen.

Februari / Eerste grote shop update van het jaar met drie tassen en vijf nieuwe wenskaarten. Ik probeerde wat meer tijd ‘offline’ te zijn en maakte deze journal spread. In deze maand maakte ik ook de eerste schetsen voor een geboortekaartje.

Maart / Ik deed mee aan ‘march meet the maker’ challenge en deelde verschillende dingen over mij en De IJverige Bij. Waaronder mijn bureau in twee verschillende situaties; aan het werk vs. opgeruimd. Deze maand maakte ik een aantal nieuwe stickers zoals deze schelp en de zomer set met een zonnebloem, strohoed en gieter.

April / We vierden dat de webshop één jaar bestond en hadden daarom leuke kortingen. Voor Everything Sweet maakte ik labels voor hun chocolade verpakkingen en ik volgde een aantal skillshare lessen.

Mei / Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in ‘urban sketching’ en maakte deze afbeelding van de Maria Magdalenakerk in Rijen. De zon en maan stickers waren persoonlijke favorieten deze maand en ik maakte mijn eerste pins van klei. Twee portretten van onze katten; Cleo en Cesar.

Juni / We hadden twee weken vakantie die we gebruikte om de werkkamer meer studio proof te maken. Ik maakt het eerste mini schilderij pin en heb daarnaast veel gebakken en genoten van watermeloenen.

Juli / Het geboorte kaartje dat ik maakte viel op de deurmat! Een grote shop update met veel pins en een schaaltje (die echt binnen 1 minuut verkocht was, nogmaals dank Kelly!). Ik maakte deze snelle schetsen na een tutorial van Sophie McPike via haar Patreon.

Augustus / It’s my birthday (month!)  Ik had deze gehele maand acties in de webshop om zo mijn verjaardag te vieren met jullie. Vorige maand kocht ik gelly gouache en ik ben daar mee gaan experimenteren door verschillende fruit soorten te schilderen. In voorbereiding op Halloween begon ik met schetsen en het uitwerken van Conny de Vleermuis.

September / Deze maand stond in het tekenen van voorbereiden op peachtober. Ik maakte een testkaart met de inkt die ik ging gebruiken om te kijken hoeveel diepte ik kon creëren met één kleur. De spooky shop update kwam online met nieuwe kaarten en pins.

Oktober / Peachtober was een succes en het lukte om 27 tekeningen te maken. Halloween zat er aan te komen en ik kwam een ontzettend schattig filmpje tegen van een jongen en zijn pompoen (hoofd). Ik greep deze kans om een mooie schets te maken en bakte heerlijke lemon blueberry muffins.

November / De laatste shop-update van dit jaar met zelfgemaakte kerst ornamenten en drie nieuwe (kerst)kaarten. Ik heb heel wat uren aan mijn bureau gezeten en aan het einde van November bereide ik mij voor om mee te doen van de Advent Challenge.

December / De advent challenge was super leuk en uitdagend om te doen! Voor het eerst gewerkt met achtergronden en deze manier van werken begint steeds meer vertrouwd te worden. Natuurlijk genoten van de feestdagen en zelfs tijd gehad om verder te gaan met een oude hobby.